Određivanje cijena usluga event managera

Ova tema je jedna od definitivno težih tema event managementa, ali i ona koja uvijek izazove polemike koje ponekad poprime velike razmjere. Ovo je jedno od najosjetljivijih područja event managementa, područje koje treba posebno dobro precizirati kad imaš vlastitu agenciju. Koliko sam uspjela do sad vidjeti iz iskustva, dosta agencija koje se bave ovim poslom […]