fbpx

Određivanje cijena usluga event managera

Ova tema je jedna od definitivno težih tema event managementa, ali i ona koja uvijek izazove polemike koje ponekad poprime velike razmjere. Ovo je jedno od najosjetljivijih područja event managementa, područje koje treba posebno dobro precizirati kad imaš vlastitu agenciju. Koliko sam uspjela do sad vidjeti iz iskustva, dosta agencija koje se bave ovim poslom nemaju precizno definirane cijene – što je i razumljivo jer ponekad ovisi od projekta do projekta koliko možeš naplatiti za pojedine stvari.

Ono što me zapravo natjeralo da napišem ovaj članak, je iskustvo u kojem sam vidjela i čula toliko krivih načina naplate ovakvih vrsta usluga. Ti krivi načini naplate doveli su do toga da ljudi imaju krivu viziju ovakve vrste karijere. Prvi su oni koji imaju averziju prema angažiranju profesionalaca jer smatraju da je to skupo, a drugi su oni koji se žele baviti ovim poslom jer misle da će na brzinu okrenuti velike novce i zaraditi ono što nigdje ne bi pa se i oni koji ponekad nemaju iskustva/znanja/smisla i inih upuštaju u posao event managementa.

Dopustite mi da objasnim – u svim knjigama i u svim državama koje imaju zanimanje event managera postoje 3 vrste naplate usluga. Prva vrsta je postotak od dobavljača u iznosu od 10-15%, što svaka agencija određuje proizvoljno. Po meni je to dobar način jer će svaka agencija kod većine dobavljača potencijalno dobiti popust u tom iznosu pa u konačnici korisnici usluga ne moraju više plaćati usluge agencije nego što bi platili recimo cvijeće ili balone, a imaju profesionalnu uslugu.

Druga vrsta je određeni fee za koji agencije smatraju da su naplatile svoje sate i dobile novac za trud i rad ali i vrijeme na pojedinom projektu. Ono što agencije moraju biti svjesne, fee koji naplaćuju NIJE naplata cijene rada. Cijenu rada po satu nikada nećeš moći naplatiti klijentu, pogotovo za mala događanja.

Treća vrsta naplate ovakve vrste usluge je mješoviti tip naplate, tj agency fee + postotak koji se najviše koristi kod nas. Tu vrstu naplate podržavam samo u slučaju ako agencija ne naplaćuje rad kroz cijelo vrijeme pripreme eventa, već uzima postotak od dobavljača te određuje cijenu sata rada na eventu i nju naplaćuje pod agency fee.

Da zaključimo; usluge event managera ne trebaju biti skupe, a on može naplatiti svoje vrijeme posvećeno eventu. Ono što je bitno je naći balans kako bi svaki klijent bio zadovoljan, a event manager plaćen za svoj posao.