fbpx

Ne znate kako organizirati održiv event? Lako!

Organizacija održivih evenata je postala nešto normalno u našem svijetu. Želimo da tako bude i u vašem. Upravo zato vam danas donosimo tek nekoliko ideja za organizaciju održivog događanja:

Korištenje digitalne tehnologije

Koristite digitalnu tehnologiju kako biste izbjegli tiskanje brošura, letaka i drugog promotivnog materijala. Umjesto toga, promovirajte događaj na društvenim mrežama, e-poštom ili kroz mobilne aplikacije. Na taj način možete smanjiti svoj ekološki otisak.

Korištenje obnovljivih izvora energije

Ako je moguće, organizirajte događaj na mjestu koje koristi obnovljive izvore energije, poput solarnih panela ili vjetroelektrana. Ako to nije moguće, razmislite o korištenju generatora s niskim emisijama ili hibridnih vozila za prijevoz sudionika.

Upotreba biorazgradivih materijala

Koristite biorazgradive materijale za sve potrepštine tijekom događaja, uključujući hranu, piće, pribor za jelo i stolnjake. Na taj način možete smanjiti količinu otpada koji se obično stvara na događajima.

Recikliranje otpada

Postavite kante za recikliranje širom događaja kako biste potaknuli sudionike da odvajaju otpad. Uz to, reciklirajte sve stvari koje je moguće reciklirati, poput boca, limenki, papira i kartona.

Korištenje lokalnih proizvoda

Kupujte hranu i piće iz lokalnih izvora kako biste smanjili količinu CO2 koja se emitira tijekom prijevoza hrane i pića. Na taj način također potičete lokalnu ekonomiju.

Odabir održivih opcija za prijevoz

Potaknite sudionike da koriste javni prijevoz, bicikle ili hibridna vozila kako bi smanjili emisiju stakleničkih plinova tijekom dolaska na događaj.

Doniranje preostale hrane

Umjesto da bacate preostalu hranu, donirajte ju lokalnim skloništima i dobrotvornim organizacijama koje se brinu o gladnima. Na taj način također pomažete lokalnoj zajednici i smanjujete otpad.