fbpx

20 savjeta za kreiranje evenata na kojima će se svi osjećati dobrodošlo – 1. dio

Svi mi organizatori evenata želimo kreirati evente na kojima će se sudionici osjećati dobrodošlo, na kojima će naučiti nešto, ali više od svega, one kojima će se ljudi uvijek rado vraćati. Upravo zato, u sljedeća dva članka vam donosimo čak 20 raznih načina kojima možete organizirati upravo takve evente, ali i one koji će se prilagoditi i osobama s invaliditetom.

Odabir lokacije

  • Komunicirajte s lokacijom i provjerite što su učinili kako bi se vaši sudionici osjećali ugodno i dobrodošlo – od mjera osiguranja pa sve do pravilnika o održivosti ili čak certifikata održivosti koji uključuje podršku društvenoj zajednici
  • Uvijek dogovorite pregled lokacije, čak i ako ste već radili event na toj lokaciji. Postoji mogućnost da se nešto promijenilo, a vi to želite saznati na vrijeme, vjerujte nam.
  • Razgovarajte s timom s kojim ćete raditi na organizaciji eventa. Hoće li doprinijeti vašem cilju kreiranja evenata na kojem će se svi osjećati dobrodošlo? Npr. hoće li postaviti koševe za reciklažu ili prilagoditi coffee break održivom načinu poslovanja?

Registracija i marketing

  • Uključite izjavu o raznolikosti u sve svoje materijale. Pišite univerzalnim i opuštenim tonom, bez uključivanja rodnih zamjenica.
  • Zamolite sudionike da ispune anketu o svim potrebnim stvarima za event koji organizirate (npr. vrsta hrane, prilagodba osobama s invaliditetom i dr.)
  • Ukoliko tiskate materijale, a znate da će vam na eventu biti i slabovidne ili slijepe osobe, prilagodite tisak i njima
  • Provjerite svoju mobilnu aplikaciju ili online aplikaciju i pregledajte ju na svim dostupnim uređajima kako bi bili sigurni da se neće pojaviti greška koju ste mogli prethodno ukloniti.

Ugovor

  • Provjerite svoje ugovore i možete li ih proširiti na način da obuhvate neke situacije koje do sad nisu obuhvaćali, pogotovo u ovim trenucima nesigurnosti organizacije evenata

Odabir destinacije

  • Ukoliko vaša destinacija na kojoj ste zamislili event nije prikladna ili ima negativan publicitet kod vaše publike, pokušajte ju zamijeniti. Ukoliko to nije moguće, prikažite publici one pozitivne aspekte destinacije na kojoj se održava vaš event.